Follow me :
© 2012 RIGHTMAN CO., LTD.
DESIGN BY IDS TEAM

การกลับมาอีกครั้งของ พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ แห่งเดียวในไทย เรือเจิ้งเจา
201709121116191248.pngการกลับมาอีกครั้งของ พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ แห่งเดียวในไทย

        เวลาพูดถึงทำเลที่ตั้งของ  ไอคอนสยาม ภาพจำอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะนึกถึงทันทีคือการอยู่ริมเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของประเทศ และอีกสิ่งที่คนจะพูดถึงเวลาบอกพิกัดของไอคอนสยามก็คือ อยู่ฝั่งธนฯ หรือที่เรียกกันเต็มๆ ว่า ธนบุรี อดีตราชธานีของไทย แม้ปัจจุบันเมืองจะขยายตัวกันอยู่ที่ฝั่งพระนคร แต่หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่ารากฐานความเจริญรุ่งเรืองต่างๆ นั้นเกิดขึ้นในฝั่งธนบุรี โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เป็นทั้งศูนย์กลางและเส้นทางการค้า เป็นเส้นทางการเคลื่อนพลเมื่อครั้งกอบกู้เอกราช เป็นแหล่งรวมวิถีชีวิต ฯลฯ 
        โดยการเป็นราชธานีของกรุงธนบุรีนี้ เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงเล็งเห็นความเหมาะสมของพื้นที่ธนบุรี แล้วทรงวากรากฐานและสร้างชาติ จนทำให้พื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้กลายเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรือง 
        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไอคอนสยามและบริษัทไรท์แมนจึงร่วมกันจัดทำพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ เรือเจิ้งเจา ขึ้น ซึ่งเมื่อเดือนพ.ย.61 ก.พ.62 เคยสร้างปรากฏการณ์มาแล้วในฐานะพิพิธภัณฑ์เรือศรีมหาสมุทร โดยการกลับมาของเรือสำเภาที่ต่อขึ้นตามแบบโบราณนี้ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.63 เป็นต้นไป (หยุดทุกวันจันทร์) 
        ก่อนจะขึ้นเรือสำเภาจริงย้อนเวลากลับไปในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เราอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จัก เรือเจิ้งเจา ลำนี้กันก่อนสักเล็กน้อย ถึงความเป็นมาและสิ่งที่รอทุกคนอยู่ในเรือที่เปลี่ยนผ่านจากเรือศรีมหาสมุทร สำเภาสานสัมพันธ์การค้ามาสู่เรือเจิ้งเจา สำเภากู้ชาติ...


เจิ้งเจา (郑昭)
        เมื่อครั้งกางใบเรือแล่นเข้าเทียบท่าไอคอนสยามครั้งแรกในเดือนพ.ย.62 เรือสำเภาลำนี้ชื่อว่า ศรีมหาสมุทร  อันหมายความถึง ความรุ่งเรืองแห่งท้องทะเล บอกเล่าเรื่องราวการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติในอดีต แต่ครั้งนี้พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำได้จัดแสดงเนื้อหาเพิ่มเติม เน้นการนำทัพกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะเดินมาถึงวันที่กรุงธนบุรีได้เป็นราชธานี ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรือเพื่อสดุดีและระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ซึ่ง เจิ้งเจา เป็นพระนามจีนของสมเด็จพระเจ้าตากสิน หมายถึงกษัตริย์แห่งอาณาจักรสยาม (เป็นพระนามที่ราชสำนักชิงใช้เรียกแทนพระองค์)
        โดยบริเวณดาดฟ้าเรือเจิ้งเจา จะมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเท่าพระองค์จริงมาประดิษฐานให้ทุกคนได้สักการะด้วย ซึ่งทีมประติมากรใช้เวลาถึง 40 วันเต็มในการบรรจงปั้นพระบรมรูปให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด โดยอ้างอิงพระพักต์และอิริยาบทมาจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ประดิษฐานในพระราชวังเดิม (อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ)    ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย ที่เปิดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาซึบซับบรรยากาศในเรือจริงๆ พร้อมศึกษาเรื่องราวในอดีตอันเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชาวไทยมีชีวิตที่ดีจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนอกจากในเรือแล้ว บริเวณดาดฟ้าทั้งสองฝั่งยังเป็นจุดชมวิวแม่เจ้าพระยา และมีจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ อีกด้วย
        พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำเจิ้งเจา เทียบท่าที่บริเวณท่าเรือไอคอนสยาม เปิดให้บริการทุกวันอังคาร วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 11.15 น. 20.00 น. เปิดให้เข้าทุก 15 นาที ส่วนค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับคนไทยราคา 150 บาท ชาวต่างชาติราคา 300 บาท บัตรสำหรับนักเรียนราคา 50 บาท ซื้อบัตรได้ที่บริเวณท่าเรือ 1 และท่าเรือ 4 ไอคอนสยาม โดยการเข้าชมแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 30 45 นาที 
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!